הצהרת תנאים ופרטיות

®KFC

תנאי שימוש

תנאים והגבלות

אנא קרא תנאים אלה בעיון. אם אתה לא רוצה להיות מחויב לתנאים אלה, הינך מתבקש לא להשתמש באתר  www.kfc.co.il  (להלן: "האתר"). תנאים והגבלות אלה (להלן: "התנאים") חלים על האתר ושימושך באתר מהווה הסכמתך לתנאים אלה.

כל מבצעי פרס המופיעים באתר ינוהלו על פי התנאים וההגבלות הספציפיים של אותו מבצע פרס.

אינך רשאי להקצות, להעניק רישיון משנה או להעביר בדרך אחרת אף אחת מהזכויות שלך בתנאים אלה.

גישה לאתר

האתרים שלנו זמינים ללא עלות.

אתה אחראי לבצע את כל הסידורים הדרושים כדי שתוכל לגשת לאתרים שלנו.

אתה גם אחראי להבטיח כי כל האנשים שיש להם גישה לאתרים שלנו דרך חיבור האינטרנט שלך מודעים לתנאים אלה ולכל התנאים הרלוונטיים האחרים, וכי הם מצייתים להם.

מידע על האתר

KFC שואפת להבטיח כי המידע הכלול באתריה מדויק ואמין. עם זאת, KFC והאינטרנט העולמי (או מארח אתרים) אינם נטולי דופי, ולעיתים עלולות לכלול שגיאות. עליך לנקוט בצעדים מתאימים כדי לאמת את כל המידע באתרים לפני שתפעל על פיו.  KFC רשאית מעת לעת לשנות את המידע, השירותים והמשאבים הכלולים באתרים ושומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים כאלה ללא כל התחייבות להודיע למבקרים / משתמשים בעבר או בהווה. אנו לא מתחייבים שהאתרים שלנו, או כל תוכן עליהם, יהיו נקיים משגיאות או מחדלים.

אלא אם כן צוין אחרת או שההקשר דורש אחרת האתרים מתייחסים לעסקי KFC בישראל בלבד.

קניין רוחני

אתר זה מכיל רבים מסימני המסחר החשובים שבבעלות ובשימוש KFC וחברות הבנות והסניפים שלה ברחבי העולם כדי להבדיל בין מוצריה ושירותיה האיכותיים. סימנים מסחריים אלה ורכוש קנייני קשור מוגנים מפני העתקה והדמיה על פי חוקים לאומיים ובינלאומיים ואין להעתיקם או להעתיקם ללא הסכמתם המפורשת בכתב של KFC או חברות הבת והשותפים הרלוונטיים שלה.

התמונות הגרפיות, הכפתורים והטקסט הכלולים באתרים (והמראה והתחושה של האתרים) הם רכושו הבלעדי של KFC ומעט לשימוש אישי, אסור להעתיק, להפיץ, או לשכפל או להעביר בשום צורה או בכל דרך שהיא, אלקטרונית, מכנית, צילום, הקלטה או אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של KFC. התוכן, העיצוב, הסידור והפריסה של האתרים, כולל, אך לא רק, סימני המסחר, סימני השירות, עיצובים של האריזות, הטקסט והתוכן, הם קנייניים ומוגנים מפני העתקה, חיקוי, תקשורת או הדמיה על פי חוקים מקומיים ובינלאומיים. אסור לשכפל, לתקשר, להציג, להפיץ, או להעביר ללא אישור מפורש בכתב של KFC.

כל שימוש לא מורשה בחומרים, במבנה, ברצף, בסידור או בעיצוב של האתרים, או בסימני מסחר, סימני שירות או עיצוב מסחרי שנמצא באתרים עשוי להפר חוקים אזרחיים או פליליים, לרבות, אך לא רק, חוקי זכויות יוצרים, סימן מסחרי, חוקים, חוקי הפרטיות והפרסום ותקנות תקשורת מקומיים ובינלאומיים.

על ידי ביקור באתרים שאינך רשאי לרכוש או להשיג במשתמע או בכל דרך אחרת, כל רישיון או זכות להשתמש או להכין עותקים נוספים של כל החומר או המידע המוצג באתרים.

אם אתה מעתיק או מוריד חלק כלשהו באתרים שלנו תוך הפרה של תנאים אלה, זכותך להשתמש באתרים שלנו תיפסק מיד ועליך, על פי אפשרותנו, להחזיר או להשמיד כל עותק של החומרים שיצרת.

וירוסים

איננו מתחייבים כי האתרים שלנו יהיו מאובטחים או נקיים מבאגים ווירוסים.

אתה אחראי לתצורת טכנולוגיית המידע, תוכנות המחשב והפלטפורמה שלך בכדי לגשת לאתרים שלנו. עליך להשתמש בתוכנת הגנה מפני וירוסים משלך.

אסור לך לעשות שימוש לרעה באתרים שלנו על ידי הצגת או הטמעת וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות לוגיקה או חומר אחר שהוא זדוני או מזיק טכנולוגית. אסור לך לנסות להשיג גישה לא מורשית לאתרים שלנו, לשרתים בהם אתרים שלנו או כל שרת, מחשב או בסיס נתונים המחובר לאתרים שלנו. אסור לך לתקוף את האתרים שלנו באמצעות מתקפת מניעת שירות או התקפת מניעה לשירות. על ידי הפרת הוראה זו, הינך מבצע עבירה פלילית על פי חוק שימוש לרעה במחשב 1990. אנו נדווח על כל הפרה כזו לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ונשתף פעולה עם אותן רשויות על ידי גילוי זהותך להן. במקרה של הפרה כזו, זכותך להשתמש באתרינו תיפסק מייד.

קישור לאתרים שלנו

אתה יכול ליצור קישור לדף הבית של www.kfc.co.il, בתנאי שתעשה זאת באופן הוגן וחוקי ואינו פוגע במוניטין שלנו או לנצל אותו.

אסור לך ליצור קישור בצורה שתציע כל סוג של אסוציאציה, אישור או אישור מצידנו במקום בו לא קיימת.

אסור לך ליצור קישור לאתרים שלנו באף אתר שאינו בבעלותך.

אסור למסגר את האתרים שלנו באף אתר אחר, וגם אינך רשאי ליצור קישור לחלק מהאתרים שלנו מלבד דף הבית  www.kfc.co.il

אנו שומרים לעצמנו את הזכות למשוך הרשאת קישור ללא הודעה מוקדמת.

קישורים ומשאבים של צד שלישי באתרים שלנו

האתרים עשויים לקשר לאתרים שאינם מתוחזקים או קשורים ל- KFC. קישורי היפר-טקסט ניתנים כשירות למשתמשים ואינם ממומנים על ידי אתרים או KFC או קשורים אליהם  KFCלא בדקה אף אחד מכל האתרים המקושרים לאתרים או מהם ואינם אחראים לתוכן של אתרים אחרים. יש לגשת לקישורים על אחריותך בלבד ו- KFC אינה מצהירה כל התחייבות או אחריות לגבי התוכן, השלמות או הדיוק של קישורים אלה או האתרים המקושרים לאתרים. יתר על כן, KFC אינה תומכת באופן מרומז באתרים של צד שלישי המקושרים לאתרים KFC גם לא תהיה אחראית לתוכן הפרסום או החסות של צד שלישי שעשוי להופיע באתרים ולא על קיום הדברים בכל חוקים ותקנות.

האתרים עשויים להכיל גם הפניות לשמות אחרים של חברות, מותגים ומוצרים. שמות של חברות, מותגים ומוצרים אלה משמשים כאן לצורכי זיהוי בלבד ויכולים להיות סימני המסחר של בעליהם בהתאמה. התמונות של אנשים או מקומות המוצגים, טפסים, מבנים וגרפיקה המוצגים או נמצאים באתרים הם רכושם של או משמשים ברשות KFC. KFC עשויה להיות, אך אינה בהכרח בחסות או קשורה לאף אחד מבעלי החברה, המותג או שם המוצר האחרים המופיעים באתרים, ואינה מציגה כל מצג אודותיהם, בעליהם, מוצריהם או שירותיהם. כל שימוש על ידך בסימנים, בשמות ובלוגואים עשוי להוות פגיעה בזכויות המחזיקים.

הגבלת האחריות שלנו

שום דבר בתנאים אלה אינו מחריג או מגביל את אחריותנו למוות או לפגיעה אישית הנובעת מהרשלנות שלנו, או מהונאה או מצג שווא של הונאה, או כל אחריות אחרת שלא ניתן לשלול או להגביל על פי החוק האנגלי.

כאמור לעיל, האתרים שלנו זמינים ללא עלות. כתוצאה מכניסה לאתרים, אתה מאשר ומסכים כי השימוש באתרים הוא על אחריותך בלבד ובמידה שמותר על פי החוק, אנו שוללים את כל התנאים, האחריות, הייצוגים או התנאים האחרים העשויים לחול על האתרים שלנו או כל תוכן עליו, בין אם מפורש ובין אם משתמע.

לא נהיה אחראים לכל משתמש בגין כל אובדן או נזק, בין אם בחוזה, נזיקין (כולל רשלנות), הפרת חובה סטטוטורית, או בכל דרך אחרת, גם אם ניתן יהיה לצפות לעין, הנובעים תחת או בקשר ל: שימוש או חוסר יכולת להשתמש , האתרים שלנו; שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתרים שלנו. אם אתה משתמש עסקי, שימו לב שבמיוחד לא אנו אחראים ל: אובדן רווחים, מכירות, עסק או הכנסות; הפרעה עסקית; אובדן חיסכון צפוי; אובדן הזדמנות עסקית, רצון טוב או מוניטין; או כל אובדן או נזק עקיף או תוצאתי.

אם אתה משתמש צרכני, שים לב שאנו מספקים רק את האתרים שלנו לשימוש ביתי ופרטי. אתה מסכים לא להשתמש באתרים שלנו למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן, ואין לנו כל אחריות כלפיך לאובדן רווח, אובדן עסקים, הפרעה עסקית או אובדן הזדמנות עסקית. אנו לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק שנגרם על ידי וירוס, התקפת מניעת שירות או חומר מזיק טכנולוגי אחר העלול להדביק את ציוד המחשב שלך, תוכנות מחשב, נתונים או חומר קנייני אחר עקב השימוש שלך באתרים שלנו. או להורדת תוכן כלשהו עליו, או באתר כלשהו המקושר אליו.

אנו לא לוקחים על עצמנו אחריות לתוכן של אתרים המקושרים באתרים שלנו. קישורים כאלה לא צריכים להתפרש כתמיכה מצדנו של אותם אתרים מקושרים. אנו לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק שעלול לנבוע מהשימוש שלך בהם. כל תוכנה מורידה על אחריותך בלבד. אם יש לך ספק באשר להתאמת התוכנה שתוריד למחשב שלך, מומלץ לקבל ייעוץ מומחה לפני שתוריד אותה

"נתיקות" (Severability)

היה ויימצא, בכל עת, ידי בית משפט, בית דין או רשות מוסמכת אחרת, שחלק מתנאים אלה אינו תקף או שהוא בלתי ניתן לאכיפה, החלטה כאמור לא תמנע את החלתם של יתר התנאים. תנאים אלה ייחשבו מתוקנים על ידי שינוי או הפרדת החלק כאמור ככל שנדרש על מנת להפוך אותם לתקפים, חוקיים וניתנים לאכיפה תוך שמירה על כוונתם, או אם הדבר אינו אפשרי, על ידי החלפת הוראה באחרת שתקפה, חוקית וניתנת לאכיפה הנותנת תוקף שווה ערך לכוונת הצדדים. כל חל שאינו תקף או שהוא בלתי ניתן לאכיפה יהיה ניתן להפרדה מתנאים אלה, או שתוקפו בכל תחום שיפוט אחר לא יושפע מכך.

 

הדין החל

תנאים אלה כפופים לחוקי אנגליה (England) וויילס (Wales) והנך מסכים שלבתי המשפט האנגליים נתונה סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת. האתרים מיועדים לשימושם של משתמשים הניגשים אליהם מתוך ישראל ואירלנד בלבד. מוצרים המפורסמים, מוצגים או מסופקים באתר זה זמינים לתושבי ישראל ואירלנד בלבד (או לחברות המאוגדות בישראל ואירלנד בלבד). איננו מצהירים כי התכנים המוצגים באתר מתאימים לתחום שיפוט אחר.

 

שינויים לתנאים אלה

אנו עשויים לשנות תנאים אלה בכל עת על ידי תיקון עמוד זה. אנא בדוק עמוד זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שעשינו, שכן הם מחייבים אותך.

 

 

מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 24 ביוני 2021

 

®KFC ("KFC", "אנחנו", "שלנו", "אנו" וכו') מחויבים לשמירה על הפרטיות שלך.  מדיניות פרטיות זו של KFC ("מדיניות זו") חלה על האתרים שלנו, חוויות מקוונות ואפליקציות עבור מכשירי נייד עם מערכות הפעלה Apple iOS, חלונות או אנדרואיד המקושרות למדיניות זו (ביחד "האתרים" שלנו), והיא מתארת כיצד אנו אוספים, עושים שימוש ומוסרים את המידע האישי שלך בעת הביקור שלך באתרים שלנו, במסעדות שלנו ובעמדות שלנו בסניפים, או בכל התקשרות אחרת שלך עמנו (ביחד "השירותים שלנו").

גישתך או שימושך בשירותים שלנו משמעותה שקראת, הבנת והסכמת לאיסוף, אחסון, שימוש ומסירה של המידע האישי שלך על ידינו כמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש שלנו, הזמינים באתר שלנו.

אנחנו מגנים על המידע הנאסף על ידינו בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מובהר כי לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסמכתך בלבד, אולם ידוע לך ומוסכם כי ייתכן שללא מסירת המידע לא נוכל להציע לך את השירותים שלנו.

להלן רשימת הנושאים המפורטים במדיניות פרטיות זו:

 1. איזה מידע אישי אנו אוספים לגביך?
 2. כיצד אנו עושים שימוש במידע אישי?
 3. איזה מידע עשוי להיאסף באופן אוטומטי?
 4. איך אנחנו משתפים את המידע שלך
 5. הבחירות והשליטה שלך על המידע שלך
 6. איך אנחנו מאחסנים את המידע שלך ומגנים עליו
 7. גילוי מידע לסמכות שיפוטית
 8. פרטיות ילדים
 9. קישורים לאתרים ושירותים אחרים
 10. כיצד ליצור עמנו קשר
 11. שינויים למדיניות הפרטיות שלנו

 

 1. איזה מידע אישי אנו אוספים לגביך?

אנו אוספים מידע אישי במספר דרכים שונות. למשל, ייתכן שתספק/י לנו את המידע האישי שלך בעת ביצוע הזמנה, הרשמה לחשבון או למועדון נאמנות ('באקט קלאב'), ביצוע רכישה מקוונת, פרסום חוות דעת, שליחת הודעות אלינו, הרשמה לרשימות התפוצה שלנו, ניוזלטר או כל סוג אחר של התקשרות שיווקית, הגשת מועמדות למשרה, השתתפות בסקר, תחרות או הגרלה, מימוש מבצע קידום, או שימוש במאפיין אחר של השירותים שלנו.

אנו עשויים לקשר או לשלב את הפעילות שלך והמידע שאספנו ממך באתרים שלנו ובאפליקציות שלנו למכשירים ניידים עם מידע שאספנו ממך באופן לא מקוון (לדוגמה: בסניף), מידע שאנו מקבלים מצדדים שלישיים, בנוסף למידע שאנו אוספים באופן אוטומטי באמצעות טכנולוגיות מעקב (המוגדרות בהמשך). כך מתאפשר לנו לספק לך חוויה מותאמת אישית, ללא תלות באופן ההתקשרות שלך עמנו.

קטגוריות המידע שאנו עשויים לאסוף יכולות לכלול:

מידע המסופק על ידיך:

 • פרטי קשר ומידע של פרופיל. אנו עשויים לאסוף מידע אישי לגביך, כגון שם, מספר טלפון, כתובת, מידע עסקי, מין, גיל, מיקוד וכתובת דוא"ל בעת ההרשמה שלך לשירותים שלנו, ביצוע הזמנה למשלוח, הרשמה לרשימת התפוצה שלנו, השתתפות במבצע או תוכנית נאמנות ('באקט קלאב'), מימוש או השתתפות במבצע קידום, השתתפות בתחרות או הגרלה, רכישה או מימוש של כרטיס מתנה, או התקשרות עמנו בכל אופן אחר. אנו משתמשים במידע זה כדי ליצור, לאמת ולהתאים אישית את החשבון שלך, כדי למלא אחר בקשתך או לבצע עסקה, ליצור עמך קשר באופן ישיר, ולשלוח לך הודעות שיווקיות בהתאם להעדפות שלך.
 • מידע הנוגע לתשלומים ועסקאות. אנו עשויים לאסוף מידע כגון פריטים שנרכשו, התאריך והשעה שבהם ביצעת עסקה, הכמות שנרכשה, השימוש שלך בקופון או מבצע מסוים, ופרטי תשלום, כגון כרטיס האשראי/החיוב או כרטיס המתנה או פרטי תוכנית הנאמנות שלך ('באקט קלאב'), בעת ביצוע רכישה בסניף או באינטרנט. אנו משתמשים במידע זה כדי לבצע את ההזמנה ולהשלים את העסקה שלך, לעדכן את ההטבות שלך, לזהות ולמנוע הונאה ולספק מידע למחלקות הפרסום והשיווק שלנו.
 • תגובות, צ'אט ודעות. בעת פנייתך אלינו באופן ישיר (לדוגמה: בדוא"ל, בטלפון, בדואר או במילוי טופס מקוון או השתתפות בצ'אט אונליין), אנו עשויים לרשום את התגובות והדעות שלך. אנו עשויים גם לרשום תגובות ודעות שהבעת בעת תגובה לסקר, השתתפות בתחרות, הגרלה או מבצע קידום. אנו משתמשים במידע זה כדי להגיב לשאלה או לתגובה שלך, להעריך ולשפר את המוצרים והשירותים שלנו ולעדכן את פעילויות השיווק והפרסום שלנו. בעת פנייתך ישירות אלינו בעניין תלונה, תלונה או שאלה, אנו עשויים לרשום את תגובותיך ולאסוף את המידע האישי הכלול בתכתובת שלך (למשל פרטי קשר, מידע בריאותי או רפואי, תמונות, וכו'). אנו משתמשים במידע זה כדי להגיב לשאלות או לפניות שלך, להעריך ולשפר את המוצרים והשירותים שלנו.

מידע שאנו אוספים בעת שימושך באתרים ובשירותים שלנו:

 • פרטי מיקום. אנו עשויים לאסוף מידע הנוגע למיקום שלך אם סיפקת את הכתובת או המיקוד שלך. לחלופין, אנו עשויים לשער את המיקום שלך על בסיס כתובת ה-IP שלך. במידה שאישרת לאפליקציות הנייד שלנו גישה לשירותי מיקום במכשיר שלך, אנו וספקי הצד השלישי שלנו עשויים לאסוף נתוני מיקום באמצעות GPS, חיבור Wi-Fi, טריאנגולציה ברשת אלחוטית או שיטות אחרות דומות. אנו עשויים לעשות שימוש במידע המיקום שלך כדי לספק תוכן ופרסום מותאם אישית, לשפר את חווית הקניות והסעודה שלך, לאפשר לך לראות דילים ומוצרים הזמינים לך על בסיס המיקום שלך, לסייע לנו עם ניתוחים כגון מדידת תנועת הולכי רגל, ולשפר את יעילות האתרים, המסעדות, האפליקציות, הטובין, הפרסום ושירות הלקוחות שלנו. אנו גם עשויים להשתמש במידע המיקום שלך כדי לספק לך מידע נוסף לגבי אירועים, מבצעים מותאמים אישית הנוגעים למוצרים, שירותים או הזדמנויות אחרות, והתראות במדיה החברתית העשויות לעניין אותך. אנו גם עשויים להשתמש בממשק תכנות היישום (API) של Google Maps כדי לאסוף מידע לגבי המיקום שלך. גוגל עושה שימוש במספר טכנולוגיות שונות על מנת לקבוע את מיקומך, כולל כתובת ה-IP שלך, GPS וחיישנים אחרים העשויים, למשל, לספק לגוגל מידע לגבי מכשירים בקרבת מקום, נקודות גישה ל-Wi-Fi ומגדלי סלולרי (ניתן למצוא פרטים נוספים במדיניות הפרטיות של Google Maps).
 • מידע שאת/ה עשוי/ה לשלוח או לפרסם באתרים שלנו. אנו עשויים לאסוף מידע הנוגע לאופן השימוש שלך באתרים ובשירותים שלנו וההתקשרות שלך עמם, כולל כל תוכן המפורסם על ידיך בשירות. אם תבחר/י לשתף תמונות וסרטונים ממכשיר נייד, אנו ניגש לגלריית התמונות ולמצלמה במכשיר שלך, עם אישורך כנדרש, על מנת לפרסם את התוכן שלך.  במקרה שעליך לעדכן את אישורי הגישה שלך, ניתן לעשות זאת בהגדרות המכשיר שלך. 
 • פרטי פנקס כתובות. עם רשותך, אנו עשויים לגשת לרשימת אנשי הקשר במכשיר הנייד או בחשבונות הדוא"ל שלך, או לחלופין יהיה באפשרותך לספק את פרטי הקשר של חבריך באופן ידני, על מנת לאפשר לך לשלוח הזמנות או תוכן מיוחד לחבריך. בעת ההתקשרות עם חבריך, אנו עשויים לכלול את שמך ותמונתך על מנת שיוכלו לדעת מי שולח להם את ההזמנה או את ההודעה. עם רשותך, אנו עשויים גם לשלוח הודעות תזכורת בדוא"ל לחבריך בשמך, ואלו עשויים גם לכלול את שמך ותמונתך, ולאפשר לך לשלוח הזמנות לחבריך בדוא"ל או ב-SMS. אנו עשויים לשמור את כתובות הדוא"ל של חבריך כדי להודיע לך כשהנמען מקבל כרטיס מתנה או כל התקשרות אחרת מאיתנו.

 נתונים שאנו אוספים בסניפים:

 • פרטי מיקום הסניף. במיקומים מסוימים, אנו עשויים לעבוד עם שותפי צד שלישי האוספים נתוני מיקום ותנועה מהמכשיר הנייד שלך בעת שימושך ביישום למכשירי נייד המוגדר למטרה זו. אנו מקבלים מידע צבור לגבי מבקרים בסניפים שלנו וייתכן כי נשתמש בנתונים אלו על מנת לנתח דפוסי תנועת הולכי רגל ולמדוד את יעילות מסעות השיווק וקידום המכירות שלנו. אנו מזמינים אותך לקרוא את "הבחירות והשליטה שלך על המידע שלך" להלן כדי ללמוד כיצד באפשרותך להתאים את איסוף נתוני המיקום הנעשה באמצעות המכשיר הנייד שלך.
 • Wi-Fi בסניפים. במיקומים מסוימים, אנו עשויים להציע שירותי Wi-Fi בחינם ללקוחות שלנו. ספקי רשתות ה-Wi-Fi שלנו עשויים לאסוף נתונים מסוימים מן המכשירים שבהם התחברת לרשת, כגון מזהה מכשיר ייחודי. אנו עשויים גם להפעיל בלוטות' (Bluetooth) או טכנולוגיות אחרות המאפשרות לנו לזהות את נוכחותו של מכשירך בסניפים שלנו או לספק תובנות תפעוליות.
 • פרטי עסקאות. אנו עשויים לאסוף מידע הנוגע לעסקה שלך בסניף, כגון פריטים שנרכשו, התאריך והשעה שבהם ביצעת עסקה, הכמות שנרכשה, ופרטי תשלום, כגון כרטיס האשראי/החיוב או כרטיס המתנה שלך, בעת ביצוע רכישה בסניף.
 • וידאו או תמונות מהסניף. במיקומים מסוימים, אנו עושים שימוש במצלמות במעגל סגור למטרות אבטחה, מניעת הונאה, דיווח תקריות ומניעת אובדן, או על מנת לאסוף נתוני ניתוח, לשפר פעילויות ולמטרות אחרות.

מידע המסופק על ידי אחרים:

 • מידע המסופק על ידי רשתות חברתיות. בעת ההתקשרות שלך עם השירותים שלנו באמצעות מגוון רשתות חברתיות, כגון לחיצה על כפתור ה"לייק" בפייסבוק או כאשר את/ה עוקב/ת אחרינו או בעת שיתוף התוכן שלנו בפייסבוק, טוויטר, סנאפצ'ט, לינקדאין, אינסטגרם או רשתות חברתיות אחרות, ייתכן כי נקבל מידע לגביך, אותו אישרת לרשת החברתית לשתף עם צדדים שלישיים. אנו משתמשים במידע זה כדי להשלים את הפרופיל שלך, להבין טוב יותר את נתוני הדמוגרפיה של הלקוחות שלנו ולספק מידע לפעילויות הפרסום והשיווק שלנו. הנתונים שאנו מקבלים תלויים בהגדרות הפרטיות שלך ברשת החברתית. תמיד מומלץ לבדוק, ובעת הצורך, להתאים את הגדרות הפרטיות שלך באתרי צד שלישי ורשתות ושירותי מדיה חברתית לפני קישורם לאתרים או לשירותים שלנו.
 • מידע שאנו מקבלים משירותי אימות המקושרים על ידיך לשירותים שלנו. חלקים מן השירותים שלנו עשויים לאפשר לך להתחבר באמצעות רשת חברתית כצד שלישי או שירות אימות כדוגמת פייסבוק. שירותים אלו מאמתים את זהותך ומספקים לך את האפשרות לשתף מידע אישי מסוים עמנו, העשוי לכלול את שמך, כתובת הדוא"ל שלך, פנקס הכתובות ואנשי הקשר שלך, או מידע אחר. הנתונים שאנו מקבלים תלויים במדיניות של אותו צד שלישי ובהגדרות הפרטיות שלך באתר של אותו צד שלישי. אם בחרת לקשר חשבון של גוגל או Gmail לאתרים שלנו, נבקש ממך להעניק לנו הרשאות יישום על מנת לאפשר לנו גשת לחשבון ה-Gmail שלך. הרשאות אלו נדרשות לצורך תפקוד האתרים שלנו. אנו נאחסן את אסימון האימות שלך וכתובת הדוא"ל של החשבון שלך. נתונים אלו יאוחסנו באופן מאובטח ואלו ישמשו אותנו כדי לספק את השירותים שלנו (הכולל אך אינו מוגבל להתחברות לחשבון שלך ושליחת הודעות דוא"ל). נתונים אלו לא ישותפו מרצון עם כל צד שלישי, אך ייתכן כי נמסור מידע זה לרשויות החוק עם בקשתם כדין. עם בחירתך לבטל את קישור חשבון ה-Gmail שלך או החלטתך לסגור את חשבונך, כל מידע שהתקבל מגוגל ואוחסן בשרתים שלנו יוסר לצמיתות. איננו משתמשים בנתונים שהתקבלו מלקוחותינו (מחשבונות ה-Gmail שלהם) למטרות פרסום. ייתכן כי נצטרך גישה לנתוני המשתמש על מנת לפתור בעיית תמיכה, לייעץ לגבי השימוש בשירותים שלנו או לספק כל סיוע אחר לבקשת המשתמש, או במקרה שגישה כזו תידרש למטרות חקירה ביטחונית או על מנת לעמוד בחוקים הרלוונטיים.

אנו עשויים להציע אימות מסוג Face ID ,Touch ID או טביעת אצבע כאמצעי התחברות אם הגישה שלך לשירותים שלנו מתבצעת באמצעות מכשיר Apple או אנדרואיד בעל טכנולוגיית אימות. נודע לנו האם האימות היה מוצלח בלבד, ואין לנו אפשרות לגשת לנתונים הקשורים לטביעת האצבע הרשומה. לפרטים נוספים, אנא גש/י למדריכי אבטחת טביעת האצבע של ספק המכשיר שלך.

 • מידע המסופק על ידי אחרים. מדי פעם, אנו עשויים לקבל מידע לגביך מצדדים שלישיים ומשתמשים אחרים. למשל, אנו עשויים להשיג מידע משותפינו לשיווק או מצדדים שלישיים על מנת להגדיל או להוסיף למידע המשתמש הקיים שלנו. אנו עשויים גם לאסוף לגביך מידע זמין לציבור. ייתכן כי נשלב את מידע זה יחד עם המידע שאנו אוספים ממך באופן ישיר.
 • מידע המסופק על ידי גורמים וזכיינים של Yum! Brands אנו עשויים לקבל מידע לגביך מחברות, שלוחות וזכיינים של Yum! Brands, כך שייתכן כי המידע המסופק על ידיך למותג אחד ישמש מותג אחר על מנת לספק לך שירותים, לתקשר עמך או לפרסם לך או לספק לך תוכן מותאם אישית אחר, בהתאם להרשאותיך ולחוקים החלים.

מידע שנאסף ממגישי מועמדות לעבודה:

אם הגשת מועמדות לעבודה דרך האתרים שלנו, אנו אוספים את המידע שכללת במועמדות שלך, העשוי לכלול את שמך, מספר הטלפון שלך, כתובת הדוא"ל שלך וכן מידע הנוגע לרקע והיסטוריית העבודה/השכלה שלך ומידע אחר מסוג זה. בנוסף, ייתכן כי נשיג מידע לגביך מהממליצים שלך. אנו עשויים גם לקבל מידע זה עם הגשת מועמדות דרך אתר או שירות צד שלישי, או אם אנו מקבלים את המידע שלך דרך מגייס עובדים או סוכנות עבודה.

אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי של מועמדים לעבודה על מנת להעריך את המועמדות ואת התאמתם למשרה. אנו עשויים לשמור את המידע הפרטי של מועמד למשך פרק זמן סביר לאחר תאריך הגשת המועמדות למטרת הערכת התאמתו של אותו אדם להזדמנויות העסקה אחרות בארגון שלנו, וזאת למרות שאין לנו כל מחויבות לעשות זאת וייתכן כי המועמד ירצה להגיש מועמדות נוספת למשרה פנויה אחרת בה הוא מעוניין.

לתשומת לבך – בהגשת מועמדות למשרה במסעדה, ייתכן כי פרטי המועמדות שלך יוגשו לארגון זכיין. הזכיינים שלנו עשויים להפעיל נהלים משלהם בנוגע לאיסוף ושימוש בנתונים, אשר אינם כפופים למדיניות זו.

 1. כיצד אנו עושים שימוש במידע אישי?
 • כדי למלא את בקשותיך ולספק לך את שירותינו. למשל, אנו או הזכיינים שלנו עשויים להשתמש במידע שלך על מנת לבצע את הזמנתך או עסקאות אחרות באינטרנט ובסניף, לשלוח הזמנות שביצעת באופן מקוון, או להשיב לבקשות או פניות שלך. כמו כן, אנו עשויים להשתמש במידע שלך על מנת להתאים אישית את החוויה שלך עמנו ולקדם את תוכניות ההטבות או הנאמנות שלנו. בנוסף, אנו משתמשים במידע זה כדי לספק לך את השירותים שלנו בכל אזורי הפעילות שלנו, כולל תמיכה בחוויה שלך בסניפים בעת בואך במגע עם הסניפים שלנו בבעלות זכיינים.
 • למטרות שיווק. אנו עשויים לשלוח לך הודעות בנוגע למאפיינים חדשים, עדכונים, מוצרים ומבצעים מיוחדים. כמו כן, אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי להציג בפניך פרסומות של מוצרים ומבצעים מיוחדים הקשורים למוצרים שלנו או למוצרים או שירותים אחרים שלדעתנו עשויים לעניין אותך. בנוסף, ייתכן כי נשתמש במידע יחידני וצבור לגביך כדי לספק מידע למסעות השיווק והפרסום שלנו. למידע נוסף לגבי בחירותיך בנוגע להודעות שיווקיות, אנו מזמינים אותך לקרוא את "הבחירות והשליטה שלך על המידע שלך" להלן ואת מדיניות העוגיות והפרסומות שלנו, הזמינה באתר שלנו.
 • על מנת לתקשר עמך. למשל, אנו עשויים לתקשר עמך לגבי הפעילויות בחשבון שלך, לדוגמה, על ידי סיפוק אישורי עסקה, התראות כאשר כרטיס מתנה שנשלח על ידיך התקבל על ידי הנמען, או עדכונים לגבי הזדמנויות עבודה להן הגשת מועמדות. אם נרשמת אצלנו, אנו עשויים לרשום אותך לניוזלטר שלנו בדוא"ל או להתקשרויות תקופתיות אלקטרוניות אחרות, וכמו כן אנו עשויים לשלוח לך סקרי משתמשים והודעות מסוג קידום מכירות. אנו עשויים לתקשר עמך בדוא"ל, בטלפון, ב-SMS או באמצעים אחרים. אנו עשויים להשתמש בהתראות בדחיפה (push notifications) באפליקציות הנייד שלנו למכשיר הנייד שלך. למידע נוסף לגבי התאמת העדפות התקשורת שלך, ראה/י את "הבחירות והשליטה שלך על המידע שלך" להלן.
 • על מנת לנטר, לשפר ולפתח את המוצרים והשירותים שלנו. אנו עשויים להשתמש במידע שלך על מנת להבין את מבקרינו ולקוחותינו, ולהתאים את המוצרים שאנו מציעים, לפי הצורך. לעיתים אנו מנתחים סטטיסטיקה ומגמות כדי לשפר את האתרים והשירותים שלנו ולפתח שירותים או מאפיינים חדשים.
 • על מנת להגן על הבטיחות והאמינות של העסק שלנו, לעמוד בדרישות ומחויבויות משפטיות, או אחרת בהתאם לחוק. אנו עשויים להשתמש במידע כדי להגן על החברה שלנו, השלוחות שלנו, הלקוחות שלנו, הזכיינים שלנו ואתרי האינטרנט שלנו. כמו כן, אנו עשויים להשתמש במידע כדי לציית לחוקים, תקנות, צווי בית משפט או כל מחויבות משפטית אחרת או על מנת לסייע בחקירה, לשמור ולהגן על הזכויות והרכוש שלנו, או זכויותיהם או ביטחונם של צדדים שלישיים, כדי לאכוף את תנאי השימוש שלנו, מדיניות זו או הסכמים עם צדדים שלישיים, כדי לזהות ולמנוע הונאה או למטרות מניעת פשע, או מכל סיבה אחרת המותרת על פי חוק.
 1. איזה מידע עשוי להיאסף באופן אוטומטי?

בעת ביקורך באתרים ובשירותים שלנו, בקריאת הודעות דוא"ל מאיתנו, או בכל התקשרות אחרת עמנו באמצעות מחשב או מכשיר נייד, אנו ושותפי הצד השלישי שלנו עשויים באופן אוטומטי לאסוף מידע לגבי אופן הגישה והשימוש שלך בשירותים שלנו ומידע לגבי המכשיר המשמש אותך כדי לגשת לשירות.

מידע זה מאפשר לנו לשפר את חווית הלקוח שלך. למשל, אנו עשויים להשתמש במידע זה כדי לשפר ולהתאים את חווית הלקוח שלך, לנטר ולשפר את האתרים והשירותים שלנו, ולמטרות פנימיות אחרות. אנו בדרך כלל אוספים את מידע זה באמצעות מגוון טכנולוגיות מעקב, כולל עוגיות, אובייקטי פלאש, משואות רשת (web beacons), סקריפטים משובצים, טכנולוגיות לזיהוי מיקום, וטכנולוגיות דומות (ביחד "טכנולוגיות מעקב"). כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע זה בעת התחברותך ל-Wi-Fi בסניפים שלנו, או אם המכשיר הנייד שלך מוגדר לחיפוש רשתות Wi-Fi זמינות, אנו עשויים לקבל מידע לגבי המכשיר שלך גם ללא התחברותך לשירותי ה-Wi-Fi שלנו. המידע שאנו אוספים לגביך באופן אוטומטי עשוי להיות משולב עם מידע אישי אחר שאנו אוספים באופן ישיר.

ליתר דיוק, אנו ושותפי הצד השלישי שלנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מעקב כדי לאסוף מידע אודות השימוש והמכשיר שלך, כגון:

 • מידע לגבי אופן הגישה שלך לשירות, כמו למשל האתר שהגעת ממנו והאתר אליו את/ה עובר/ת לאחר האתרים שלנו, תכיפות הגישה שלך לשירות, מתי והאם את/ה פותח/ת הודעות דוא"ל או לוחץ/ת על קישורים בתוך הודעות הדוא"ל, האם את/ה ניגש/ת לשירותים שלנו ממספר מכשירים, ופעולות אחרות שלך בשירות.
 • מידע לגבי אופן השימוש שלך בשירות, כמו למשל העמודים בהם את/ה מבקר/ת, הקישורים עליהם את/ה לוחץ/ת, הפרסומות בהן את/ה צופה ועליהן את/ה לוחץ/ת, מידע לגבי רכישה ותהליך התשלום שלך, המיקום שלך בעת הגישה או ההתקשרות שלך עם השירותים שלנו, ופעולות דומות אחרות.
 • מידע לגבי המחשב, טאבלט, סמארטפון או המכשיר האחר בו את/ה משתמש/ת, כמו למשל כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן, ספק האינטרנט, סוג הפלטפורמה, סוג/דגם/יצרן המכשיר, מערכת הפעלה, חותם זמן ותאריך, מזהה ייחודי המאפשר לנו לזהות באופן ייחודי את הדפדפן, המכשיר הנייד או את החשבון שלך (כולל, לדוגמה, מזהה מכשיר מסוג עקבי (persistent device identifier) או מזהה פרסומות), ומידע אחר מסוג זה.
 • פרטי אנליטיקה. אנו עשויים לאסוף נתוני ניתוח, או להשתמש בכלי ניתוח של צד שלישי, כדי לסייע לנו למדוד מגמות שימוש ותנועה בשירותים שלנו ולהבין טוב יותר את נתוני הדמוגרפיה ואת התנהגות המשתמשים שלנו.

אנו, או שותפי הצד השלישי שלנו, עשויים להשתמש בנתונים שנאספו באמצעות טכנולוגיות מעקב כדי: (א) לזכור מידע כדי לחסוך מאיתך את הצורך להזין אותו שוב בעת ביקורך או בביקור הבא שלך באתרים שלנו; (ב) לספק תוכן ומידע מותאם אישית, הכולל תוכן ופרסום ממוקד; (ג) לזהותך וליצור עמך קשר במכשירים מרובים; (ד) לספק ולנטר את יעילות השירותים שלנו; (ה) לבצע אנליטיקה ולזהות דפוסי שימוש בשירותים שלנו; (ו) לאבחן או לטפל בבעיות מסוג טכנולוגי; (ז) לזהות או למנוע הונאה או פעילויות מזיקות אחרות, ו-(ח) לתכנן ולשפר אחרת את השירותים שלנו.

הבחירות שלך לגבי טכנולוגיות מעקב. אם את/ה מעדיף/ה שלא לקבל קבצי Cookie (עוגיות), רוב הדפדפנים מאפשרים לך: (1) לשנות את הגדרות הדפדפן כך שהוא יודיע לך כאשר מתקבלת אצלך עוגייה, ובכך יתאפשר לך לבחור האם לקבל אותה או לא; (2) להשבית עוגיות קיימות; או (3) להגדיר את הדפדפן שלך לדחות עוגיות באופן אוטומטי. למידע נוסף לגבי חסימה, מחיקה ו/או השבתה של טכנולוגיות מעקב, ראה/י את "הבחירות והשליטה שלך על המידע שלך" להלן.

אל תעקוב (Do Not Track).  בעוד שאנו עושים כמיטב יכולתנו לכבד את העדפות הפרטיות של מבקרינו, אין באפשרותנו לענות לאותות "אל תעקוב" ("Do Not Track") מן הדפדפן שלך בשלב זה.

אנו ושותפי הצד השלישי שלנו עשויים לאסוף מידע באמצעות טכנולוגיות מעקב למטרות פרסום מותאם אישית. פרטים נוספים מופיעים במדיניות העוגיות והפרסומות שלנו הזמינה באתר האינטרנט שלנו.

 1. 4. איך אנחנו משתפים את המידע שלך

אנו עשויים לשתף, למכור או למסור את המידע שלך במקרים המפורטים להלן. למידע נוסף לגבי הבחירות לרשותך בנוגע למידע שלך, ראה/י את "הבחירות והשליטה שלך על המידע שלך" להלן.

 • מותגים אחרים: אנו עשויים לשתף מידע אישי עם חברת האם שלנו Yum! Brands וחברות אחרות של Yum! Brands והשלוחות שלנו, ואלה עשויות כמו כן להשתמש במידע שלך באופן המתואר במדיניות זו.
 • הזכיינים שלנו: מסעדות רבות שלנו נמצאות בבעלות עצמאית ומופעלות על ידי זכיינים. אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם הזכיינים שלנו, במיוחד כאשר אנו מספקים לך את השירותים שלנו בשיתוף פעולה עימם. למשל, ייתכן שיעלה הצורך לשתף מידע אישי מסוים עם זכיין על מנת לספק שירותי משלוח ואיסוף הזמנה שאת/ה עשוי/ה לבקש דרך השירות. כמו כן, אנו עשויים לשתף מידע עם הזכיינים שלנו על מנת להציע הטבות ומבצעי קידום מכירות מקומיים העשויים לעניין אותך. זכיינים אלו עשויים להיות רשאים להשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר במדיניות זו. לתשומת לבך: הזכיינים שלנו עשויים להפעיל נהלים משלהם בנוגע לאיסוף ושימוש בנתונים, אשר אינם כפופים למדיניות זו.
 • צדדים שלישיים לבקשתך: ייתכן כי תבחר/י לשתף את הפעילות שלך בשירותים שלנו עם החברים שלך בדוא"ל, SMS או במגוון רשתות חברתיות.
 • שותפים לקידום מכירות: אנו עשויים לשתף מידע מוגבל עם צדדים שלישיים עימם אנו משתפים פעולה על מנת לקיים תחרויות והגרלות, או פעילויות משותפות אחרות לקידום מכירות. שותפים אלו לרוב יצוינו בבירור בכללי התחרות או בחומר הפרסומי.
 • שותפים נבחרים לשיווק ואסטרטגיה עסקית: אנו עשויים לשתף מידע מוגבל עם השותפים הנבחרים שלנו לשיווק ואסטרטגיה עסקית כדי לאפשר להם לספק לך מידע והודעות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים שעשויים לעניין אותך. צדדים אלו עשויים להשתמש במידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.
 • שותפי פרסום באינטרנט: אנו עשויים לשתף מידע עם שותפי צד שלישי לפרסום באינטרנט או להרשות לשותפים אלו לאסוף מידע ממך באופן ישיר באתרים שלנו על מנת לאפשר פרסום באינטרנט. לפרטים נוספים ניתן לגשת למדיניות העוגיות והפרסומות שלנו, הזמינה באתר האינטרנט שלנו.
 • הציבור: בעת נתינת משוב או פרסום תוכן משתמשים בשירותים שלנו (למשל, פרסום חוות דעת באתרים שלנו או תגובה באתרי המדיה החברתית שלנו), המידע שלך (למשל השם הפרטי שלך, האות הראשונה של שם המשפחה שלך, מדינת המגורים שלך והתגובות שלך) עשוי להופיע באתרים שלנו או בעמודי המדיה החברתית שלנו. בעת ההתקשרות עמנו ברשתות החברתיות, אנו עשויים לתייג את חשבון המדיה החברתית שלך או את חשבון המדיה החברתית של אחרים (למשל על מנת לתת קרדיט למשתמש אחר שהוא יוצר התמונה).
 • עם הסכמתך או על פי הוראתך: בנוסף לשיתוף המתואר במדיניות זו, אנו עשויים לשתף מידע לגביך עם צדדים שלישיים בכל עת אשר הסכמת או הורית על שיתוף שכזה.

 

 

מקרים אחרים בהם אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך:

 • ספקי שירות ויועצים: ייתכן כי ישותף מידע אישי עם ספקי צד שלישי וספקי שירות אחרים המספקים שירותים עבורנו או בשמנו. אלו עשויים לכלול ספקים המבצעים פעילויות שיווק או פרסום או מספקים שירותי תפוצה או דוא"ל, שירותי מסים וחשבונות, מימוש מוצרים, שירותי משלוח, עיבוד תשלומים, שירותי השבחת נתונים, מניעת הונאה, אחסון אתרי אינטרנט או שירותי אנליטיקה.
 • רוכשים וצדדים שלישיים בקשר לעסקאות ארגוניות: ייתכן כי יימסר מידע אישי לצדדים שלישיים בקשר לעסקה ארגונית, כגון מיזוג, מכירה של נכסים או מניות של החברה שלנו כולן או חלקן, ארגון מחדש, מימון, שינוי בשליטה או רכישה של העסק שלנו, כולו או חלקו, על ידי שלוחה או צד שלישי, או במקרה של פשיטת רגל או הליכים קשורים או דומים.
 • רשויות החוק, מפקחים וצדדים אחרים מטעמים משפטיים: ייתכן כי יימסר מידע אישי לצדדים שלישיים, כנדרש על פי החוק או על פי זימון, או אם יש לנו סיבה להאמין שנדרשת פעולה כזו על מנת (א) לציית לחוק ובדרישותיהם הסבירות של רשויות החוק; (ב) לאכוף את תנאי השימוש שלנו או להגן על בטחונו או אמינותו של השירותים שלנו; ו/או (ג) לממש או להגן על הזכויות, הרכוש או הביטחון האישי של הארגון שלנו, מבקרינו, או אחרים.

בקשר לכל אחד מהנ"ל, אנו עשויים לשתף מידע עם אחרים באופן צבור או אנונימי בצורה אחרת שאין בו כדי לזהות אותך באופן סביר.

 1. הבחירות והשליטה שלך על המידע שלך

פרופיל והגדרות: באפשרותך לעדכן את פרטי החשבון שלך ולשנות את הגדרות החשבון שלך בהתחברות לחשבון. לתשומת ליבך – שינויים להגדרות שלך עשויים לקחת זמן מה עד לכניסתם לתוקף.

כיצד לבחור את העדפות הדוא"ל שלך: באפשרותך להפסיק לקבל הודעות קידום מכירות מאיתנו בדוא"ל בלחיצה על קישור "הסרה מהרשימה" ("Unsubscribe") בהודעות אלו. אנו עושים כל מאמץ לטפל בבקשות להסרה מהרשימה במהרה. לא ניתן לבחור שלא לקבל הודעות בנושאי שירות (כגון אימות חשבון, הודעות לגבי עסקאות, שינויים/עדכונים לתכונות השירות, הודעות בנושאים טכניים ונושאי אבטחה). ייתכן שיהיה באפשרותך להתאים העדפות מסוימות בנוגע להתקשרות בהתחברות לחשבון שלך.

פרטי מכשיר ואיכון: ניתן להגדיר את רמת הגישה של השירותים שלנו למכשיר שלך באמצעות יישום ה"הגדרות" במכשיר שלך.  למשל, באפשרותך לבטל את ההרשאה שניתנה לשירותים שלנו לגשת לפנקס הכתובות, למיקום, לגלריית התמונות ולמצלמה שלך. כמו כן, ניתן לשלוט במעקב אחר המיקום המדויק שלך בהתאמת הגדרות שירותי המיקום במכשיר הנייד שלך. אנו עשויים להמשיך להעריך את המיקום שלך על בסיס כתובת ה-IP שלך או דרך אמצעים אחרים בעת הגישה שלך לשירותים שלנו באמצעות מחשב או מכשיר.

פרסום באינטרנט ומעקב. ניתן לגשת למדיניות העוגיות והפרסומות שלנו, הזמינה באתר האינטרנט שלנו, לקבלת פרטים נוספים על האופן שבו אנו עובדים עם שותפי צד שלישי כדי לאסוף מידע באמצעות טכנולוגיות מעקב למטרות שונות, כולל ניתוח ופרסום, וכדי להבין את הבחירות שלך.

 1. איך אנחנו מאחסנים את המידע שלך ומגנים עליו

אחסון והעברת נתונים: ייתכן כי המידע שלך שנאסף באמצעות השירותים שלנו יאוחסן ויעובד בארצות הברית או בכל מדינה אחרת בה קיימים מתקנים של Yum! Brands, השלוחות שלה או ספקי השירות שלה.  לתשומת ליבך, אם המיקום שלך נמצא באזור עם חוקים המסדירים איסוף נתונים והשימוש בהם העשויים להיות שונים מחוקי ארה"ב, אנו עשויים להעביר מידע, הכולל מידע אישי, למדינה ותחום שיפוט בהם קיימים חוקי הגנת פרטיות העשויים להיות יותר או פחות מוגבלים מאלו הנדרשים תחת חוקי ארה"ב. 

שמירת מידע: אנו נשמור את המידע האישי שלך למשך פרק הזמן הדרוש באופן סביר על מנת להפעיל את השירות, לעמוד בדרישות משפטיות ודרישות הקשורות בניהול חשבונות, ולשם המטרות האחרות המתוארות במדיניות זו, או אחרת כפי שנדרש או מותר על פי חוק. אנו עשויים להפוך את המידע האישי לאנונימי ו/או צבור ולאחסן אותו על מנת לנתח מדדים ומגמות במידע צבור.

אבטחת המידע שלך: אבטחת המידע שלך חשובה לנו מאוד, והצבנו אמצעי אבטחה כדי לשמר את האמינות והאבטחה של המידע שאנו אוספים ומשתפים עם ספקי השירותים שלנו. עם זאת, לא קיימת מערכת אבטחה בלתי חדירה, ואיננו יכולים להבטיח את אבטחתם של המערכות שלנו בכל זמן נתון. במקרה שכל מידע בשליטתנו נמצא בסכנה כתוצאה מפריצת אבטחת נתונים, אנו ננקוט צעדים סבירים כדי לחקור את המצב, ובמידת הצורך, להודיע לאלו שייתכן כי המידע שלהם הסתכן ולנקוט צעדים נוספים, בהתאם לדין.

 1. גילוי מידע לסמכות שיפוטית

אנו עשויים לבחור או להידרש על פי חוק למסור פרטים שונים או נוספים לגבי נהלי הפרטיות שלנו בהתאם למדינה או ארץ המגורים שלך. כדי להבין כיצד הנהלים או מסמכי המדיניות השונים שלנו עשויים להיות שונים מאלו שבסמכות השיפוט שלך, יש לקרוא את הסעיף הבא:

אירופה.  במקומות בהם יש לנו מקום עסקים באזור הכלכלי האירופי (European Economic Area –"EEA"), בממלכה המאוחדת או בשוויץ, או שאנחנו מטפלים בנתונים אישיים הקשורים לאנשים הממוקמים ב-EEA, בממלכה המאוחדת או בשוויץ, יש ללחוץ כאן למידע נוסף לגבי נהלי פרטיות הנתונים שלנו.

 1. פרטיות ילדים

איננו אוספים או מבקשים במודע מידע מילדים מתחת לגיל 13 בשירותים שלנו. במקרה שבו אנו מגלים כי אספנו מבלי משים מידע אישי מילד מתחת לגיל 13, נמחק את מידע זה בהקדם האפשרי. אם יש לך סיבה להאמין כי אספנו מידע מילד מתחת לגיל 13, יש לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המפורטים להלן.

 1. קישורים לאתרים ושירותים אחרים

השירותים עשויים לכלול קישורים אל ומאתרי צד שלישי של שותפינו לעסקים, מפרסמים ואתרי מדיה חברתית והמשתמשים שלנו עשויים לפרסם קישורים לאתרי צד שלישי. לתשומת לבך, אם לחצת על קישור לכל אחד מן האתרים האלו, לאתרים אלו יש מסמכי מדיניות פרטיות משלהם ואיננו לוקחים כל אחריות או חבות הנובעת כתוצאה מלחיצתך על קישור לאתרים אלו. בנוסף לכך, מסמכי מדיניות פרטיות אחריות אחרות עשויות לחול בעת התקשרותך עמנו דרך פעילות שיווק או קידום מכירות בשיתוף פעולה עם מותגים או נותני חסות אחרים. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמכי מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של כל אתר או שירות של צד שלישי על מנת להבין כיצד המידע שלך ייאסף, כיצד ייעשה בו שימוש וכיצד הוא ישותף. איננו אחראים לנהלי הפרטיות או לתוכן באתרי האינטרנט של צדדים שלישיים.

 1. כיצד ליצור עמנו קשר

אם יש לך כל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לשירותים שלנו, נא ליצור קשר עמנו באמצעות עמוד צור קשר .

 

 1. שינויים למדיניות הפרטיות שלנו

אנו עשויים לעדכן את מדיניות זו מעת לעת על מנת לשקף את השינויים בעסק ובנהלים שלנו, לכן מומלץ לעיין במדיניות זו מדי פעם. כאשר אנו מבצעים שינויים מהותיים למדיניות זו, נציין זאת על ידי עדכון תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מדיניות זו. אם יש לך התנגדות לשינויים כלשהם במדיניות זו, באפשרותך לסגור את החשבון שלך המשויך לשירותים שלנו.

 

 1. הזכות לעיין, לתקן ולמחוק מידע

הינך זכאי/ת לעיין במידע המוחזק אודותיך באמצעות פנייה אלינו. אם מצאת כי מידע אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לבקש לתקנו במידת הצורך או למוחקו באמצעות פנייה לעמוד צור קשר.

 

במקרה של סתירה בין הוראות מדיניות פרטיות זו לבין הוראות מדיניות הפרטיות באנגלית (Privacy Policy), הוראות האחרונה תגברנה.

נגישות

אתר אינטרנט נגיש.

באם ישנה בעיה מסוימת נשמח שתפנו אלינו ונתקן את הנ"ל, אנא צרו קשר עם רכז הנגישות.

לפניות בנושא נגישות נא לפנות לרכז נגישות נידאל גאדה
טלפון  : 052-9329840
מייל : [email protected]

 

באתר זה בוצעו התאמות נגישות בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013

נגישות ב KFC

רשת KFC ישראל פועלת רבות ליישום הנגשה לאנשים עם מוגבלויות .

אנו מבצעים התאמות נגישות לסניפי החברה וכמו כן התאמות בערוצים הדיגיטליים וביניהם אתר האינטרנט .

התאמות אלו מבוצעות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנותיו.

הסדרי נגישות בסניפי החברה

KFC  ישראל מנגישה את סניפיה בכל רחבי הארץ על מנת לשרת את כלל לקוחותיה באופן שוויוני ומכבד.

להלן רשימת הסניפים והתאמות הנגישות הקיימות בכל אחד מהם:

 

שם הסניף

כתובת

טלפון

דרך נגישה

עמדת שירות נגישה

בית שימוש נגיש

שולחן נגיש

 

אשדוד

ביג פאשן אשדוד רחוב הרכבת 1

073-237-7010

V

V

V

V

 

באקה אל גרבייה

מתחם WE סנטר (ליד כביש 6)

073-7893103

V

V

V

V

 

באר שבע

סינמה סיטי החיטה 1

073-7893105

V

V

 

V

קיימים שירותי נכים במתחם במרחק מתאים מבחינת הדרישות

דלית אל כרמל

עלי מול קומה 2

073-7893101

V

V

V

V

 

ירכא

ביג פאשן ירכא

073-7893102

V

V

 

V

קיימים שירותי נכים במתחם במרחק מתאים מבחינת הדרישות

נצרת

פאולוס השישי 116

073-7893100

V

V

 

V

קיימים שירותי נכים במתחם במרחק מתאים מבחינת הדרישות

רמלה

מתחם רמלוד, הצופית רמלה

073-7893105

V

V

V

V

 

זיכרון יעקב

מול זיכרון אזור תעשייה מערבי, כביש 4, זכרון יעקב

073-7893107

V

V

 

V

קיימים שירותי נכים במתחם במרחק מתאים מבחינת הדרישות

חוצות המפרץ

הקיטור 10, חיפה

0732377067

V

V

V

V

 

אום אל פחם

מתחם סבן אום אל פחם

073-7893106

V

V

 

V

קיימים שירותי נכים במתחם במרחק מתאים מבחינת הדרישות

קריון

קניון קריון

074-707-8585

V

V

V

V

קיימים שירותי נכים במתחם במרחק מתאים מבחינת הדרישות

ראש פינה

כביש 90 מתחם שופינה, ראש פינה

0737893109

V

V

V

V

 

נוף הגליל

קניון מול הרים, גלבוע, נוף הגליל, ישראל

0737893108

V

V

V

V

 

צמח

מתחם מול כינרת צומת צמח

0737770900

V

V

V

V

 

 

 

הדרכות נציגי שירות 

אנו מדריכים ומכשירים את נציגי השירות (כולל המוכרים בסניפים) בהתאם לתקנות השירות (2013) . מטרת ההדרכות היא ליצור מודעות בקרב עובדי החברה לעקרון הנגישות ולהקנות להם כלים מעשיים למתן שירות נגיש שוויוני .

 בחרו מהרשימה את הסניף הרצוי ולחצו לחיוג

דילוג לתוכן