הצהרת תנאים ופרטיות

תנאים והגבלות

תנאים והגבלות אלה (להלן "התנאים") חלים על אתר האינטרנט www.kfc.co.il . אנא קראו תנאים אלה בעיון. אם אתם לא רוצים להיות מחויבים לתנאים אלה אינכם צריכים לגשת לאתר. הגישה לאתרים על ידכם תיחשב כהסכמתכם לתנאים אלה.

כל מבצעי פרס המופיעים באתר ינוהלו על פי התנאים וההגבלות הספציפיים של אותו מבצע פרס.

אינכם רשאים להקצות, להעניק רישיון משנה או להעביר בדרך אחרת אף אחת מהזכויות של האתר בתנאים אלה.

גישה לאתרים

האתרים שלנו זמינים ללא עלות.

אתם אחראים לבצע את כל הסידורים הדרושים כדי שתוכלו לגשת לאתרים שלנו.

אתם גם אחראים להבטיח כי כל האנשים שיש להם גישה לאתרים שלנו דרך חיבור האינטרנט שלכם מודעים לתנאים אלה ולכל התנאים הרלוונטיים האחרים, וכי הם מצייתים להם.

מידע על האתרים

KFC שואפת להבטיח כי המידע הכלול באתריה מדויק ואמין. עם זאת, KFC והאינטרנט העולמי (או מארח אתרים) אינם נתולי דופי, ולעיתים עלולות לכלול שגיאות. עליכם לנקוט בצעדים מתאימים כדי לאמת את כל המידע באתרים לפני שתפעלו על פיו.  KFC רשאית מעת לעת לשנות את המידע, השירותים והמשאבים הכלולים באתרים ושומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים כאלה ללא כל התחייבות להודיע למבקרים / משתמשים בעבר או בהווה. אנו לא מתחייבים שהאתרים שלנו, או כל תוכן עליהם, יהיו נקיים משגיאות או מחדלים.

אלא אם כן צוין אחרת או שההקשר דורש אחרת האתרים מתייחסים לעסקי KFC בישראל בלבד.

קניין רוחני

אתר זה מכיל רבים מסימני המסחר החשובים שבבעלות ובשימוש KFC וחברות הבנות והסניפים שלה ברחבי העולם כדי להבדיל בין מוצריה ושירותיה האיכותיים. סימנים מסחריים אלה ורכוש קנייני קשור מוגנים מפני העתקה והדמיה על פי חוקים לאומיים ובינלאומיים ואין להעתיקם או להעתיקם ללא הסכמתם המפורשת בכתב של KFC או חברות הבת והשותפים הרלוונטיים שלה.

התמונות הגרפיות, הכפתורים והטקסט הכלולים באתרים (והמראה והתחושה של האתרים) הם רכושו הבלעדי של KFC ומעט לשימוש אישי, אסור להעתיק, להפיץ, או לשכפל או להעביר בשום צורה או בכל דרך שהיא, אלקטרונית, מכנית, צילום, הקלטה או אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של KFC. התוכן, העיצוב, הסידור והפריסה של האתרים, כולל, אך לא רק, סימני המסחר, סימני השירות, עיצובים של האריזות, הטקסט והתוכן, הם קנייניים ומוגנים מפני העתקה, חיקוי, תקשורת או הדמיה על פי חוקים מקומיים ובינלאומיים. אסור לשכפל, לתקשר, להציג, להפיץ, או להעביר ללא אישור מפורש בכתב של KFC.

כל שימוש לא מורשה בחומרים, במבנה, ברצף, בסידור או בעיצוב של האתרים, או בסימני מסחר, סימני שירות או עיצוב מסחרי שנמצא באתרים עשוי להפר חוקים אזרחיים או פליליים, לרבות, אך לא רק, חוקי זכויות יוצרים, סימן מסחרי, חוקים, חוקי הפרטיות והפרסום ותקנות תקשורת מקומיים ובינלאומיים.

על ידי ביקור באתרים שאינכם רשאים לרכוש או להשיג במשתמע או בכל דרך אחרת, כל רישיון או זכות להשתמש או להכין עותקים נוספים של כל החומר או המידע המוצג באתרים.

אם אתם מעתיקים או מורידים חלק כלשהו באתרים שלנו תוך הפרה של תנאים אלה, הזכות להשתמש באתרים שלנו תיפסק מיד ועליכם, על פי אפשרותנו, להחזיר או להשמיד כל עותק של החומרים שיצרת.

וירוסים

איננו מתחייבים כי האתרים שלנו יהיו מאובטחים או נקיים מבאגים ווירוסים.

אתם אחראים לתצורת טכנולוגיית המידע, תוכנות המחשב והפלטפורמה שלך בכדי לגשת לאתרים שלנו. עליכם להשתמש בתוכנת הגנה מפני וירוסים משלכם.

אסור לכם לעשות שימוש לרעה באתרים שלנו על ידי הצגת או הטמעת וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות לוגיקה או חומר אחר שהוא זדוני או מזיק טכנולוגית. אסור לכם לנסות להשיג גישה לא מורשית לאתרים שלנו, לשרתים בהם אתרים שלנו או כל שרת, מחשב או בסיס נתונים המחובר לאתרים שלנו. אסור לכם לתקוף את האתרים שלנו באמצעות מתקפת מניעת שירות או התקפת מניעה לשירות. על ידי הפרת הוראה זו, הינך מבצע עבירה פלילית על פי חוק שימוש לרעה במחשב 1990. אנו נדווח על כל הפרה כזו לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ונשתף פעולה עם אותן רשויות על ידי גילוי זהותכם להן. במקרה של הפרה כזו, הזכות להשתמש באתרינו תיפסק מייד.

קישור לאתרים שלנו

ניתן ליצור קישור לדף הבית של www.kfc.co.il, בתנאי שתעשו זאת באופן הוגן וחוקי ואינו פוגע במוניטין שלנו או לנצל אותו.

אסור לכם ליצור קישור בצורה שתציע כל סוג של אסוציאציה, אישור או אישור מצידנו במקום בו לא קיימת.

אסור לכם ליצור קישור לאתרים שלנו באף אתר שאינו בבעלותכם הבלעדית.

אסור למסגר את האתרים שלנו באף אתר אחר, וגם אינכם רשאים ליצור קישור לחלק מהאתרים שלנו מלבד דף הבית  www.kfc.co.il

אנו שומרים לעצמנו את הזכות למשוך הרשאת קישור ללא הודעה מוקדמת.

קישורים ומשאבים של צד שלישי באתרים שלנו

האתרים עשויים לקשר לאתרים שאינם מתוחזקים או קשורים ל- KFC. קישורי היפר-טקסט ניתנים כשירות למשתמשים ואינם ממומנים על ידי אתרים או KFC או קשורים אליהם  KFC לא בדקה אף אחד מכל האתרים המקושרים לאתרים או מהם ואינם אחראים לתוכן של אתרים אחרים. יש לגשת לקישורים על אחריותך בלבד ו- KFC אינה מצהירה כל התחייבות או אחריות לגבי התוכן, השלמות או הדיוק של קישורים אלה או האתרים המקושרים לאתרים. יתר על כן, KFC אינה תומכת באופן מרומז באתרים של צד שלישי המקושרים לאתרים KFC גם לא תהיה אחראית לתוכן הפרסום או החסות של צד שלישי שעשוי להופיע באתרים ולא על קיום הדברים בכל חוקים ותקנות.

האתרים עשויים להכיל גם הפניות לשמות אחרים של חברות, מותגים ומוצרים. שמות של חברות, מותגים ומוצרים אלה משמשים כאן לצורכי זיהוי בלבד ויכולים להיות סימני המסחר של בעליהם בהתאמה. התמונות של אנשים או מקומות המוצגים, טפסים, מבנים וגרפיקה המוצגים או נמצאים באתרים הם רכושם של או משמשים ברשות KFC. KFC עשויה להיות, אך אינה בהכרח בחסות או קשורה לאף אחד מבעלי החברה, המותג או שם המוצר האחרים המופיעים באתרים, ואינה מציגה כל מצג אודותיהם, בעליהם, מוצריהם או שירותיהם. כל שימוש על ידך בסימנים, בשמות ובלוגואים עשוי להוות פגיעה בזכויות המחזיקים.

הגבלת האחריות שלנו

שום דבר בתנאים אלה אינו מחריג או מגביל את אחריותנו למוות או לפגיעה אישית הנובעת מהרשלנות שלנו, או מהונאה או מצג שווא של הונאה, או כל אחריות אחרת שלא ניתן לשלול או להגביל על פי החוק האנגלי.

כאמור לעיל, האתרים שלנו זמינים ללא עלות. כתוצאה מכניסה לאתרים, אתם מאשרים ומסכימים כי השימוש באתרים הוא על אחריותכם בלבד ובמידה שמותר על פי החוק, אנו שוללים את כל התנאים, האחריות, הייצוגים או התנאים האחרים העשויים לחול על האתרים שלנו או כל תוכן עליו, בין אם מפורש ובין אם משתמע.

לא נהיה אחראים לכל משתמש בגין כל אובדן או נזק, בין אם בחוזה, נזיקין (כולל רשלנות), הפרת חובה סטטוטורית, או בכל דרך אחרת, גם אם ניתן יהיה לצפות לעין, הנובעים תחת או בקשר ל: שימוש או חוסר יכולת להשתמש , האתרים שלנו; שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתרים שלנו. אם אתם משתמש עסקי, שימו לב שבמיוחד לא אנו אחראים ל: אובדן רווחים, מכירות, עסק או הכנסות; הפרעה עסקית; אובדן חיסכון צפוי; אובדן הזדמנות עסקית, רצון טוב או מוניטין; או כל אובדן או נזק עקיף או תוצאתי.

אם אתם משתמש צרכני, שים לב שאנו מספקים רק את האתרים שלנו לשימוש ביתי ופרטי. אתם מסכימים לא להשתמש באתרים שלנו למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן, ואין לנו כל אחריות כלפיך לאובדן רווח, אובדן עסקים, הפרעה עסקית או אובדן הזדמנות עסקית. אנו לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק שנגרם על ידי וירוס, התקפת מניעת שירות או חומר מזיק טכנולוגי אחר העלול להדביק את ציוד המחשב שלך, תוכנות מחשב, נתונים או חומר קנייני אחר עקב השימוש שלך באתרים שלנו. או להורדת תוכן כלשהו עליו, או באתר כלשהו המקושר אליו.

אנו לא לוקחים על עצמנו אחריות לתוכן של אתרים המקושרים באתרים שלנו. קישורים כאלה לא צריכים להתפרש כתמיכה מצדנו של אותם אתרים מקושרים. אנו לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק שעלול לנבוע מהשימוש שלך בהם. כל תוכנה מורידה על אחריותך בלבד. אם יש לך ספק באשר להתאמת התוכנה שתוריד למחשב שלך, מומלץ לקבל ייעוץ מומחה לפני שתוריד אותה.

SEVERANCE OF TERMS

If any part of these Terms is, at any time, found to be invalid by a court, tribunal or other forum of competent jurisdiction, or otherwise rendered unenforceable, that decision shall not invalidate or void the remainder of these Terms. These Terms shall be deemed amended by modifying or severing such part as necessary to render them valid, legal and enforceable while preserving their intent, or if that is not possible, by substituting another provision that is valid, legal and enforceable that gives equivalent effect to the parties' intent. Any such invalid or unenforceable part or parts shall be severable from these Terms, or the validity of the part(s) in question in any other jurisdiction shall not be affected thereby.

APPLICABLE LAW

These Terms are governed by the laws of England and Wales and you agree that the English courts shall have exclusive jurisdiction in any dispute. The Sites are intended for use only by persons who access them from within the ISRAEL & Ireland. Goods advertised, displayed or provided on this Sites are available only to residents of (or companies incorporated in) the ISRAEL & Ireland. We make no representation that any material contained on this Site is appropriate for any other jurisdiction.

CHANGES TO THESE TERMS

We may revise these Terms at any time by amending this page. Please check this page from time to time to take notice of any changes we made, as they are binding on you.

TERMS AND CONDITIONS FOR KFC'S BUCKET CLUB

These terms and conditions (the "Terms") govern your use of the Kentucky Fried Chicken Limited (“KFC”, “we” or “us”) BUCKET Club mobile application (the “App”) with KFC and its franchisees. Please read these Terms before registering or using your BUCKET Club App. By registering and/or using the COLONEL Club App, you agree to abide by and be bound by the Terms. Please keep a copy of the Terms for reference, though please note that they may be updated from time to time as described below.

WELCOME TO THE BUCKET CLUB

1.The BUCKET Club loyalty scheme for KFC customers is available at selected participating KFC stores. Ask in store when you visit to find out whether you are in a participating restaurant.

2.To participate, you must be aged 13 or over and a resident in the Israel. We may require that you provide us with proof of age documentation before we issue or accept the registration of a bucket Club account.

3.To redeem Rewards and Offers, you must register and create your account online by following the instructions at www.kfc.co.il

4.To register for a bucket Club account, you are required to provide a valid email address and your contact information including your mobile number. Only one Bucket Club account can be registered per email address. Please see ‘Your Privacy’ below for details on how we use your personal information.

5.If you are registered in  Israel it is possible to collect Stamps and redeem Rewards in Israel only.

6.Restaurant menus, location maps and lists of restaurants are ISRAEL specific and may differ depending on whether your account is ISRAEL registered registered.

7. Your Bucket Club Card is issued by, and remains the property of KFC. It may only be used in accordance with these Terms in participating restaurants. The Bucket Club scheme may be withdrawn at any time.

9.The Bucket Club is a KFC loyalty scheme and Cards, Stamps, Rewards and Offers cannot be used as any form of credit, debit, proof of age or identity, or for any other purpose except with KFC’s written consent.

10.Bucket Club , Stamps, Rewards and Offers have no redeemable cash value and cannot be sold, transferred or exchanged (to other Bucket Club members/accounts or otherwise) or used for any other purpose, except as specified in these Terms, or otherwise in writing by KFC. All Cards, Stamps, Rewards and Offers are personal to the account to which they are registered.

COLLECTING STAMPS

1.You can use your Bucket Club Card or App at any participating KFC restaurant (excluding any KFC service station restaurant) to collect Stamps as further described in these Terms.

2.Registering your details at www.kfc.co.il will get you one free Stamp.

3.You must have registered your account online in order to collect Stamps retrospectively via your online account. It is only possible to collect Stamps retrospectively via your online account up to a maximum of 2 times per month. The date that the Stamp is collected will be the date you enter the details into your online account and not the date of the purchase. If by adding the details from the relevant receipt a Reward is collected, the start date of the Reward will be the date you enter details into your online account and not the date of the purchase. All other conditions in these Terms apply.

4.Any unused or unredeemed Stamps will expire 12 months from the date of the last Stamp being collected. So if no Stamps are collected for a period of 12 months, all Stamps will be lost.

5.Stamps on your Bucket Club account have no cash value and cannot be exchanged for cash. Stamps are personal to the individual Bucket Club account holder and cannot be pooled with Stamps earned by another individual and/or redeemed together. You cannot sell or transfer Stamps to any other person.

OFFERS

1.Exclusive Offers are available from time to time for registered Bucket Club members only and can be viewed using www.kfc.co.il or the App. These Offers will differ depending on usage and what you like to order.

2.To redeem an Offer, choose one of the offers you would like, then scan a valid Bucket Club barcode and ask the cashier to add your chosen Offer to your order.

3.Each Offer will have an expiry date detailed on the Offer description and some Offers may be available on a one-time only basis.

LIMITATIONS TO USE OF THE BUCKET CLUB

1.The Bucket Club App may not always be accepted at participating KFC restaurants. For example, in the event that a KFC restaurant has communication / system issue you may not be able to claim your Rewards or Offers, or instantly earn your Stamps.

2.KFC reserves the right to refuse to accept a Bucket Club account or to limit the use of a Bucket Club account which it deems to have been tampered with, duplicated, damaged or which otherwise is suspected to be affected by fraud, misconduct, unauthorized or inappropriate use.

3.KFC is not liable for any losses to your account balance. However, if you register your Bucket Club Card with us, your balance should be secure (as long as you have not shared your email address and password to access your Bucket Club account).

LIABILITY

1.KFC’s maximum liability to you in relation to these Terms and your use of the Bucket Club App shall not exceed the final balance of Rewards held on your Bucket Club account if registered.

2.Nothing in these Terms exclude KFC’s liability for:

  1. a) death or personal injury caused by its negligence;
    b) fraud; or
    c) any liability which cannot be excluded or limited under applicable law.

3.To the maximum extent permitted by law, KFC excludes all other warranties, representations, conditions and terms, whether express or implied, written or oral, to the fullest extent permitted by law.

AMENDMENT OF THESE TERMS AND TERMINATION

1.KFC reserves the right in its discretion to either amend these Terms (or any FAQ, policy or guideline relating to the Bucket Club Card or App) or terminate, withdraw or cancel the Bucket Club scheme (including cancelling or withdrawing the App).

2.Any amendments to the Terms will be effective immediately upon posting the revised Terms to www.kfc.co.il

3.If you do not agree to the amended terms, you must immediately request that your Bucket Club account is deleted and stop using your Bucket Club Card.